Annonse

Feriepenger

Spørsmål: Undertegnede er medlem av en ideell organisasjon. Der har jeg etter hvert tatt på meg oppgaven med å redigere et medlemsblad som kommer ut 10 ganger i året. Det er faktisk en god del arbeid med dette. Som kompensasjon for dette har jeg fått utbetalt et mindre beløp hver måned. Rent faktisk har jeg utgifter som mange ganger kan overstige dette i forbindelse med redaktørrollen. Nå har spørsmålet reist seg: Har jeg rett til feriepenger av disse utbetalingene?

Frivillig redaktør

Annonse
Annonse