Annonse
Himmel eller helvete i sikte? Det kommer an på hvem du spør. Men neste år skal de gunstige pensjon- ordningene i offentlig sektor opp på bordet under lønnsforhand-lingene.  

Frykter klassedelt arbeidsliv

Det var i forrige uke at Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) innkalte partene i arbeidslivet ett år før tariffoppgjøret i 2016 for å signaliserer at pensjon nå skal opp på bordet i meglingen. 

– Jeg tror stadig flere opplever det som ganske urettferdig at store deler av offentlig sektor fortsatt har ytelsespensjon, mens ansatte i privat sektor har gått over til innskuddspensjon, sier siviløkonom og prosjektleder i tenketanken Civita, 
Mathilde Fasting.

Annonse
Annonse