Annonse
Helseminister Bent Høie lanserte Nasjonal helse- og sykehusplan nylig. Planen er kun en av flere tiltak helsestatsråden har kommet med det siste året.  

Full gass for flere private

Fritt behandlingsvalg, momskompensasjon og sterk vekst innen private rustjenester bereder grunnen for økt privatisering i norsk helsevesen. Ekspertisen mener fremtidens helsevesen vil være avhengig av private. Faren er privat vekst på det offentliges bekostning.

– Det jeg advarer mot er den privatiseringa som vi ser at Høyre legger fram modeller for nå. 

Annonse
Annonse