Annonse
– Det er viktig å ha en forståelse av at svært mange beslutninger tas på grunnlag av tilfeldig-heter, sier Kjell Arne Røvik, professor ved Universitetet i Tromsø.  

– Gapet mellom liv og lære øker

Beslutningsforskerne Karin Brunsson og Nils Brunsson har nylig gitt ut en bok om beslutninger der de problematiserer de mekanismene som ligger bak en beslutning. 

– Det er ikke alltid så enkelt at du får en bedre besluting av å være mer rasjonell, sier professor og beslutningsforsker Nils Brunsson i artikkelen Brysomme beslutninger.

Annonse
Annonse