Annonse
Foto: ID 46456298 © Bobaa22 | Dreamstime.com

– Gode ledere prøver seg fram

Kjenn deg selv, og vær deg dine styrker og svakheter bevisst. Du må vite hvem du selv er før du kan lede andre. Reflekter over din egen rolle og hvem du er. Denne typen mantraer hører man ofte i tilknytning til lederutvikling.

Det danske Djøfbladet viser imidlertid til at Insead-professor Herminia Ibarra bringer til torgs et annet syn. Professoren mener ifølge bladet at ledere som setter seg ned for å reflektere for å finne seg selv i en ny lederrolle, fremfor å prøve seg frem i praksis, risikerer å bli stående på stedet hvil.

Dermed risikerer de også å stå i veien for sin egen mulighet til å utvikle seg leder, lære nye ting og lykkes.

En av farene ved at nye ledere reflekterer for mye, er ifølge Ibarra at de blir for opptatt av det andre ledere har gjort tidligere. Det vil si det som har virket for andre ledere i tidligere situasjoner. Det er ikke sikkert dét er den beste løsningen når man skal utvikle seg inn i nye oppgaver og skape seg en ny lederidentitet. 

Annonse
Annonse