Annonse

HP snur ikke

– Våre målekriterier og ratingssystem evalueres jevnlig, og det er foreløpig ingen planer om å gå bort fra dette, sier Marit Alsvik, HR-direktør i Hewlett-Packard Norge.

Hun fortsetter slik:

– Vi ser det som verdifullt å gi en kontinuerlig, konkret og systematisk tilbakemelding til medarbeiderne. I Norge har vi i tillegg innført individuelle treningsplaner som følges opp regelmessig - for å få økt fokus på kontinuerlig læring og utvikling. Dette gjør vi for å nå vår ambisjon om å være en verdensledende IT-partner, sier Alsvik.

Annonse
Annonse