Annonse
Foto: Dreamstime.

– Ikke overdriv egen selvtillit

Ifølge Wiese er det en sentral lederegenskap å sette størst pris på det medarbeiderne presterer, fremfor å fokusere på seg selv og egne prestasjoner.

– Man kan si at dette er kjernen i forskjellen mellom en medarbeider og en leder, sier han.

Han utdyper at uselviskheten får konsekvenser for hvordan ledere utviser selvtillit.

Annonse
Annonse