Annonse

IKT-Norge på helt feil kurs

I en kommentar i Ukeavisen Ledelse nr 23 gir lederen i IKT-Norge uttrykk for en underlig mangel på kunnskap om norsk skipsfart og næringens internasjonale konkurransekraft. Han analyserer norsk næringspolitikk uten evne til å løfte blikket og se den norske maritime næringens posisjon i et større internasjonalt perspektiv.

Med utgangspunkt i noe som ligner en fascinasjon av egne sleivspark og utdaterte fordommer knyttet til Nor-shipping, serverer Per Morten Hoff en argumentasjonsrekke som lukter dårlig dømmekraft.

Annonse
Annonse