Annonse
Her er det godt og bo, men er kommunen korrupt?  

Innbyggerundersøkelsen: Halvparten av oss tror kommunene er korrupte

Innbyggerundersøkelsen til Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) spør befolkningen om hvordan de rangerer og hva de mener om nærmeste alle sider ved offentlig sektor.

Et av spørsmålene tar altså for seg om tilliten til staten og kommunene, og om man tror det foregår noen form for korrupsjon.

Spørsmålet har en vid definisjon av korrupsjon, og tar ikke opp i seg korrupsjon i juridisk forstand:

Annonse
Annonse