Annonse

Innfør arve­avgiften igjen

De 100 rikeste i landet har en formue på 135 milliarder kroner. Dagens Næringsliv har sett nærmere på hvordan de er blitt så rike. Det viser seg at 77 av de 100 med størst formue startet med en stor arv.

Har en først blitt rik, skal det mye til for ikke å bli enda rikere. De 1 000 rikeste i Norge har økt formuene sine med over 45 prosent siden 2006.

Annonse
Annonse