Annonse
Tom Eide, professor i ledelse, etikk og litteratur, mener Ibsen kan være en kilde til innsikt i lederskapets natur og etiske utfordringer, og trekker frem karakterer som blant annet Doktor Stockmann i En folkefiende. Bildet er fra en oppsetning av stykket på National-theatret i fjor under Ibsen-festivalen, med skuespillerne -Christian Skolmen (t.v.) og -Bernhard Arnø.   Foto: gisle bjørnebye/nationaltheatret  

Lær lederskap av Ibsen

Tom Eide, professor i ledelse, etikk og litteratur ved Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) mener Ibsen kan være en bedre kilde til innsikt i lederskapets natur og etiske utfordringer enn mye samfunnvitenskapelig ledelsesforskning. Eide mener Ibsens forfatterskap burde vært grunnpensum i enhver lederutdannelse.

I Ibsens verden møter vi ledere i kamp om makt, interessemotsetninger, personkonflikter og alvorlige etiske veivalg. Dette er ofte gjennomgangstemaer i en leders hverdag.

Annonse
Annonse