Annonse

Ledelse med ­Spirituell Intelligens

Innenfor næringslivet opplever mange mennesker omstillingsprosesser, usikkerhet, konflikter og ansvarsfraskrivelse. Dette påvirker ikke bare arbeidsmiljøet i negativ retning, men får direkte konsekvenser for det økonomiske resultatet. Selv om det brukes millioner av kroner på organisasjons- og lederutviklingsprogram, så er de ofte begrenset i sin effektivitet.

Ser vi på de globale utfordringer som verden står overfor, så inkluderer det fattigdom, klimaendringer, ubalanser i økosystemer og finanskrise.

Annonse
Annonse