Annonse

Leder: Dropp skatte­kuttene til folk flest

NHOs oppgave er å ivareta bedriftenes interesser. Som interesseorganisasjoner flest, vil de gjerne ha både i pose oss sekk. Det har skjedd flere ganger at NHO har kjørt fram bedriftenes krav og ønsker med store og overbevisende ord – og overlatt til politikerne å prioritere. NHO innser at den situasjonen flyktningkrisen har bragt oss i, krever at interesseorganisasjonene også bidrar konstruktivt til å løse politikernes budsjettfloke. Denne gang er NHO overraskende konkrete i sine anbefalinger.

Annonse
Annonse