Annonse

Ledere innen under­visning og pleie og omsorg: Vår jobb er viktig

Ferske tall som Skolelederforbundet har hentet ut fra årets YS Arbeidslivsbarometer indikerer at ledere i oppvekst- og opplæringssektoren setter viktigheten av en samfunnsnyttig jobb høyere enn andre ledere. 91 prosent av skole- og barnehagelederne trekker frem en samfunnsnyttig jobb som viktig, mens snittet for resten av landets ledere er 65 prosent.

Annonse
Annonse