Annonse

Look to Agder

Aldri har det vært tydeligere erkjent at norsk økonomi trenger omstilling. Alle våre næringssektorer må bli mer innovative, også petroleumsnæringene. V i må utvikle sterkere posisjoner i nye næringer som helse og bioteknologi og vi må få fart på innovasjonen i offentlig sektor. Forskning og kompetanse er en viktig driver for en slik omstilling og koblingene mellom høyskoler, universiteter, næringsliv og andre samfunnsaktører må derfor være sterke.

Annonse
Annonse