Annonse

Mellomlederne avgjør suksess

Organisasjonsendringer som inkluderer innføring av forretningssystem er noe av det mest krevende en bedriftsleder står overfor i jobben. Et flertall av slike endringer blir også mer eller mindre mislykket. En avgjørende faktor for at et slikt system bidrar til økt effektivitet og inntjening i bedriften er at de ansatte begynner å bruke systemet etter hensikten. En kritisk faktor i denne sammenhengen er forholdet mellom ledelsen og de ansatte i bedriften. Betydningen av denne faktoren var temaet i førsteamanuensis Ann-Kristin Elstads ferske doktoravhandling fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Annonse
Annonse