Annonse
Foto: www.dreamstime.com

Mener ledelse skal gjøre vondt

Ben Bryant, professor i organisasjon og ledelse ved IMD, underviser studentene sine i det han kaller de ubehagelige sidene ved ledelse. Ubehaget består i at du alltid må være forberedt på at avgjørelsene du tar skaper negative reaksjoner. Det vil alltid være noen som ikke liker deg eller det du ønsker å gjøre. Det vil alltid være noen som vil mene at du forråder dem eller går bak ryggen på dem.

–  Hvis du som leder ikke tåler konflikter rundt deg bør du enkelt og greit finne deg en annen jobb, slår Ben Bryant fast.

Annonse
Annonse