Annonse

Miljøavgifter skal merkes

Når politikere kompromisser, ender de av og til opp med løsninger som ingen egentlig ønsker seg. Det skjer i de tilfellene der en eller flere av forhandlerne har primærstandpunkter som er umulig å godta for motparten. Dersom viljen til å få til et kompromiss er sterk nok, finner forhandlerne da frem til alternative forslag – noe som kan flagge intensjonen til den ene part, mens det ikke er så treffsikkert eller symbolladet at det er umulig å svelge for den andre part. Ofte er slike forslag også dårlige utredet og lite diskutert i offentligheten.

Annonse
Annonse