Annonse

Motivasjonsforedrag har liten motivasjonseffekt

4 av 10 mener at deltagelse på motivasjonsforedrag og kick-offs gir svært liten eller ingen forbedret motivasjon. Det viser en spørreundersøkelse blant arbeidstagere som Infact har gjort på oppdrag fra Dale Carnegie Training Norway.

Norske virksomheter bruker hvert år store summer på å sende medarbeidere på motivasjonsforedrag eller avholde ulike former for kick-offs. Hvis de forventer at dette er en investering som gir økt motivasjon blant medarbeiderne, bør de tro om igjen, skriver Dale Carneige Training Norway i en pressemelding.

Annonse
Annonse