Annonse

Norge mot nedgangstider: 12 ting som skiller virksom­heter som overlever fra resten

Da finanskrisen raste som verst i 2009, publiserte HR Norges europeiske paraplyorganisasjon i samarbeid med Boston Consulting Group rapporten «Creating People Advantage in Times of Crisis».

Rapporten demonstrerer gjennom tall og fakta at noe av det viktigste en virksomhet kan gjøre for å balansere inntekter og kostnader gjennom en kriseperiode er å sikre at de ansatte beholder motivasjon og engasjement.

Med det som bakteppe ser vi at svært mange tiltak som gjennomføres i krisetider har motsatt effekt.

Annonse
Annonse