Annonse
Gry Miriam Olsen er admini-strerende direktør for et lite transportselskap, men planen er at Keolis skal vokse seg storr. Som alle andre i Keolis, har også Olsen tatt vognfører-sertifikat.  

Norsk-fransk ledelse av Bybanen i Bergen

Gry Miriam Olsen leder et av verdens største transportselskapers norgeskontor fra Bergen. Hun kjører selv bybanevognene som selskapet drifter, og tok på seg regulære skift da selskapet startet opp Bybanen i Bergen.

Hun tror på at en sjef blir god ved å kjenne alle hjulene, bokstavelig og billedlig talt, i bedriften. Hun tror på å omgås sine medarbeidere og gi dem tiltro, og sier at hun har tatt med seg det beste fra norsk og fransk lederstil.

Annonse
Annonse