Annonse
Et kjennetegn ved gasellene er at de er mer åpne for informasjon og kunnskap fra omgivelsene. Ny forskning viser at denne type hurtigvoksende bedrifter bidrar med fem ganger så mange nye arbeidsplasser som andre selskaper.  

Nyskapning: Gasellebedrifter: Når veksten tar av

Tidligere i høst disputerte Jarle Bastesen, forsker ved Norges Handelshøyskole (NHH), med en studie av hurtigvoksende bedrifter, populært kalt gaseller. I studien har han tatt for seg 3595 gasellebedrifter og sammenliknet dem med det som for enkelhets skyld kan kalles «normale» bedrifter. 

Annonse
Annonse