Annonse

Økende eldreledighet krever nytenking

Nylig uttrykte Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk bekymring over at eldre arbeidstakere som tar sluttpakker, faller ut av arbeidsmarkedet.

– For noen er det en riktig løsning. Men mange som kunne tenke seg en ny jobb, erfarer at det er svært vanskelig når de har fylt 55 år, sa hun til NTB.

Hun advarte samtidig om at ledighetstallene for eldre neppe blir bedre fremover: – Mange av de arbeidsledige vil ikke bli synlige i arbeidsledighetsstatistikken før sluttpakkene er oppbrukt – disse vil vi først se senere.

Annonse
Annonse