Annonse
Foto: ID 35754771 © Shannon Fagan | Dreamstime.com

Ønsker du at folk skal lytte?

Peter Bregman, forfatter og konsulent, skriver i et innlegg i Harvard Business Review/Psychology Today om en leder som har en unik evne til å få menneskene i rommet til å innta det samme perspektivet som ham selv. Det han bragte til torgs var ikke alltid populært, men han var en mester i å overtale folk.

Bregman mener at det som skilte denne lederen fra andre, var at han fikk folk til å lytte og måten han gjorde det på. Styrken til denne lederen lå, ifølge konsulenten, i alt det han ikke sa.

Han snakket mindre enn alle de andre som tok ordet, og var ofte den siste som tok ordet. Mens han hadde vært stille, hadde han imidlertid lyttet til det de andre hadde å si. Bregman skriver at den som våger å være stille, ofte vil høre både det som blir sagt og det underliggende som ikke blir sagt. Dermed kan det også være lettere å nærme seg "sannheten".

Lederen Bregman skriver om hadde evne til å artikulere hver persons posisjon, forstå dem og sette det de hadde sagt inn i en større sammenheng. Det interessante var, ifølge Bregman, at siden folk opplevde at lederen hadde hørt dem, argumenterte de sjelden imot ham. 

Annonse
Annonse