Annonse

Overtid

Spørsmål: I HR-avdelingen i vår virksomhet har vi hatt en diskusjon gående som gjelder hvorvidt det er anledning til å pålegge arbeidstakeren å jobbe overtid, typisk for å fullføre oppgjøret, ha varetellinger m.m. på kveldstid. Vi har konkludert med at vi har anledning til å gjøre dette. Imidlertid er det noen av butikkmedarbeiderne som i mellomtiden har nektet å etterkomme instruks om å måtte jobbe overtid i slike situasjoner, og henvist til at det ikke er på det rene om dette lovlig kan pålegges i henhold til lov og avtale.

Annonse
Annonse