Annonse
– Selvfølgelig kan det oppstå et behov for å utforme en ny organisasjon og tegne et nytt organisasjonskart. Sammenslåing og nedbemanning er aktuelle eksempler. Formålet er da å utforme organisasjonen slik at den samsvarer med bemanningssituasjonen. Men for å få til endring, nei det tror jeg ikke lenger på, sier Jon Iden, professor ved Norges Handelshøyskole.  

Prosessledelse: Dropp omorgani­seringene

Han pleier å stille følgende spørsmål til ledere: «Dere tegner stadig nye organisasjonskart, men hva får dere egentlig igjen for det?»

I tyve år har Jon Iden stilt ledere dette spørsmålet.

– Jeg har til dags dato til gode å få et skikkelig svar, sier Iden, professor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH; Norges Handelshøyskole

Annonse
Annonse