Annonse
Fredrik Skavlan: -Umusikalsk intervju av leder av Sverige-demokraterna Jimmi Åkesson.  

Samfunn: Språklige deodoranter: Red Bull og softis med strø

Bønder er kjent for snakke rett fra levra. Da meierisjef i det økologiske Rørosmeieret, Trond Lund, nylig brukte anledningen til å fortelle Dagens Næringsliv hvor fint det skulle bli å slippe å kjøre på med antibiotika i kuene sine, ble det for mye for de konvensjonelle melkeprodusentene Oddvar Siksjø og Jens Arnfinn Nyplass. Det måtte bli et leserbrev. Brevet kom på trykk 15 desember i Rørosavisen Arbeidets Rett, og der pekte bøndene på at antibiotika brukes likt i begge typer melkeproduksjon etter henvisning fra veterinær. Det fikk være måte på å uttale seg splittende. Direkte umusikalsk var det. Og med det fikk Lund den foreløpig siste plassen i de umusikalskes orkester i år.

Der er han på ingen måte alene. Det har vært et år med mange umusikalske uttalelser. Her har vi samlet noen av de mest skingrende. Både brødreparet som tok ut utbytte fra privatskolen Westerdals, og en famøs regning fra PR-mestrene i First House på en på baconpølse, Red Bull og en stor softis med strø har altså blitt beskrevet som ute av stand til å spille i takt.

Det har også Carl I. Hagen, som noen kanskje vil mene har gjort en karriere av det. Musikkvideoen til justisminister Andunsen – den var umusikalsk. Molde sparket fjortårets gulltrener - ikke musikalsk. Statoilstasjonene selger fotoboksvarslere - umusikalsk. Fordelingen av inntektene fra nettstrømming - umusikalsk. Ola Borten Moes nye oljeselskap - umusikalsk. Kneblingen av BarentsObserver - umusikalsk. Eiendomsskatten - veldig umusikalsk.

Ifølge musiker Sondre Lerche er vår forhenværende kulturminister Widvey umusikalsk. Kommentator Frank Rossavik mener Fredrik Skavlans Jimmi Åkesson-interjvu var umusikalsk. At LO-lederen fikser tennene i utlandet - umusikalsk sier norsk tannlegeforening. At NRKs Anders Magnus tar selfie sammen med Mullah Krekar - umusikalsk. Anita Krohn Traaseths lederblogging om interne forhold i Innovasjon Norge - umusikalsk. Telenorsjef Sigve Bakkes CV-bløff- umusikalsk. Styreleder Svein Aasers mangel på kvinner i sluttrunden - umusikalsk, uhørt og tonedøvt.

Noen er gjengangere. De aller fleste forsøk på å heve lederlønninger er for eksempel svært umusikalske. Samme med politikeres lønninger og momsøkninger, egentlig. For ikke å snakke om doble gebyrinntekter, ifølge NHO. Årets TV-aksjon er umusikalsk, her ser det egentlig ut til at man kan sette inn gjeldende år og gjenta kritkken når det måtte passe. KS er som regel ikke umusikalske, men akkurat i saken om lærernes arbeidstidsavtale kunne ikke Venstre dy seg fra å slenge med leppa - dette var litt umusikalsk. Og Frp hører ikke akkurat søt musikk hver gang NRK-lisensen går opp.

Det er ikke bare her på berget vi sliter med gehøret. De er umusikalske i Danmark også, eller egentlig i USA. Elvis Presley-museet har måttet tåle den bitende kritikken fordi de prøver å stoppe utbyggingen av et dansk Graceland i Randers. Det er ikke bare umusikalsk, men også uElviskt, ifølge Fyn Amts tidende.

First House-partner Per Høiby: Umusikalsk å sende regning på Baconpølse, Red Bull og softis med strø.

Retorisk grep

Selvsagt er begrept en såkalt eufemisme, en språklig deodorant av den billige typen. Men det har en annen bruk også, det tåkelegger, det dekker over noe som er mer alvorlig eller i hvert fall uetisk. Hovedsaklig brukes det på to måter, bagatellisering og kritisering. Når man forsvarer noe dumt man har gjort med å bagatellisere kan det føre til at andre blir moralsk indignert, stilbruddet skaper harme og ikke bare irritasjon. Å være umusikalsk kan synes å handle om å ta beslutninger som er i disharmoni med rådende forventninger: umusikalske mangler både god dømmekraft og riktig dannelse.

– Det er jo et relativt nytt begrep innen politisk retorikk, sier professor og retorikkekspert Berit von der Lippe ved Handelshøyskolen BI.

Hun sporer begrepet tilbake til PR-bransjen.

– I den første tiden da man begynte å bruke «umusikalsk» om politiske hendelser og uttalelser kunne det jo høres ganske musikalsk ut. Samtidig var det nok gunstig for brukeren fordi man slapp å høres ut som en som kritiserer, sier hun og viser til at man kunne slippe unna en del argumentasjon.

– Man nøyet seg med å si at det var umusikalsk. Da var alt sagt, sier hun. von der Lippe mener begrepet er et eksempel på hvordan språket stivner via PR-bransjen. Disiplineringen inn i – eller ned i – språkbruk fylt med intetsigende begreper og uttrykk, er en svært umusikalsk skolering.

– I PR-bransjen finnes det et eget kommunikasjonsregime med fraser som smitter over på politikerne som skal drilles i mediehåndtering. Jeg mener det bidrar til å gjøre folk uinteresserte i politikk, sier hun.

Men journalistene må selv ta en del av skylden for at begrepet økte i popularitet, ifølge henne.

– Journalistene har latt politikerne slippe for billig unna. De kunne stoppet opp og i stedet spurt hva de egentlig mente med umusikalsk. Man burde spunnet videre, avkrevd begrunnelse, som igjen kunne åpnet nye rom som man kunne drøftet. Når journalister skjelden åpner opp, er det muligens fordi også de er grepet av begrepet, sier hun.

Men det spørs om ikke det snart vil dukke opp et nytt ord som kan utføre den samme oppgaven. Begrepet umusikalsk er forlengst tømt for innhold. – Nå som ordet er brukt såpass hyppig, og folk har hørt det så mange ganger, blir det som var musikalsk rett og slett umusikalsk, sier von der Lippe.

Carl I. Hagen: Umusikalske uttalelser om flyktninger.

Hva er musikalsk?

Hva er det egentlig med musikkbegreper som gjør at de passer så godt til å beskrive upassende oppførsel? Det meste er altså taktløst, tonedøvt og uhørt. Det er tramping i klaveret. Førsteamanuensis i musikkdidaktikk på NTNU, Elin Angelo, har sammen med kollegaene førstelektor i musikk på Dronning Mauds Minne Høgskole fo barnehagelærerutdanning (DMMH), Morten Sæther og pedagogikkprofessor Tora Korsvold på DMMH undret seg over dette og funnet behov for å fortelle hva det faktisk vil si å være musikalsk. Musikkforskerne fikk nok da teaterregissør Matilde Holdhus anklaget Nina Wester for å handle umusikalsk når hun kritiserer Verdal Teaterlag for å dyrke trønderrocken, hvorpå Wester svarte med å mene at det var Holdhus kritikk av hennes kritikk som var det aller mest umusikalske. Da bestemte musikklærerne seg for å skrive en kronikk på nettstedet Musikkultur.no.

Proffene viser til at den første musikalitetstesten ble utviklet av musikkpsykologen Carl Emile Seashore i 1919. Hensikten var å enkelt skille ut de direkte umusikalske så tidlig som mulig. Man ville ikke kaste bort verdifull musikkundervisning på de som åpenbart aldri ville kunne ta den i bruk. Testen undersøker musikalitet blant annet gjennom testing av det å kunne identifisere og reprodusere lyd i hodet. Kunne en slik musikalitetstest også være noe for andre å vurdere? spør de seg.

Anita Krohn Traaseth: Umusikalsk å heve lederlønninger midt i ned-bemanning og å blogge om interne forhold.

Bærekraftig begrep

von der Lippe liker å sammenligne uttrykket, som andre innlærte uttrykk, med det økonomiske begrepet inflasjon, altså verdifallet som følger en økning i utbredelse.

– Det samme skjedde med ordet bærekraft. Hva i hule betyr det i dag egentlig? Til og med krigen i Afghanistan ble omtalt som bærekraftig en gang, sier von der Lippe. For fem år siden satt hun i NRKs studio og deltok på radioprogammet Språkteigen. Programlederen spurte hvilket ord som kunne tenkes å erstatte «bærekraftig» i tiden fremover.

Kanskje «robust»? prøvde von der Lippe. Så rett kan man få. 

Annonse
Annonse