Annonse

Skatt: Tidenes mest omfattende endringer i ­internasjonal beskatning

For selskaper med virksomhet på tvers av landegrensene vil internprisingsretningslinjene kreve klarere sammenheng mellom verdiskapning og beskatning. For mange globale selskaper vil dette gi betydelig økte skatteutgifter og mange konsern som i dag har plassert virksomheter i land med lav skatt må i langt større grad dokumentere hvilken aktivitet som finner sted i selskapene. At regelverket nå har tredd i kraft med umiddelbar virkning er krevende. Det har skapt en uoversiktlig situasjon norske selskaper må håndtere.

Annonse
Annonse