Annonse

Søppel gir to millioner EU-jobber

Sirkulær økonomi omhandler både resirkulering (gjenbruk) av alle typer avfall hvor ressurser forblir i økonomien, også etter at et produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft leverte nylig Norges høringsinnspill til Europakommisjonen.

Annonse
Annonse