Annonse

Spør advokaten: Ferie under sykdom

Spørsmål: Vi er en organisasjon som har en ansatt som har vært syk i noen måneder. Nå står vi foran ferieavvikling. Hvordan blir det med avvikling av ferien til vedkommende?

Personalleder

Svar: Sykmeldte har krav på å ikke avvikle ferie så lenge de er sykmeldt. Ferien må derfor tas etter friskmelding. I tillegg er reglene i ferieloven nå blitt slik at hvis full ferie ikke er avviklet pga. sykdom ved årets utløp, vil den ikke avviklede ferie bli overført til neste år.

Annonse
Annonse