Annonse

Spør advokaten: Lønnstrekk i juni

Spørsmål: I vår virksomhet betales feriepengene ut i juni. Da får ikke folk vanlig lønn, men feriepengene, som også utbetales trekkfritt. Når ferien så avvikles, vil folk ikke bli trukket i lønn, men få denne som normalt. Nå har det meldt seg et problem med en nyansatt, som ikke har krav på ferie, og etter det jeg har skjønt, heller ikke har planer om å ta full ferie.
Han mener vi ikke kan la være å betale ham lønn i juni måned. Har han rett i dette?

Liten arbeidsgiver

Annonse
Annonse