Annonse

Spør juristene: Arbeidsgiver­perioden ved permittering

Spørsmål: Jeg er en mindre arbeidsgiver som har beskjeftigelsesproblemer på forsommeren og har derfor bestemt meg for å permittere ansatte med virkning fra 1. juli. Arbeidsgiverperioden – hvor jeg må betale lønn uten å få nyttegjort noe arbeid – har jeg oppfattet er 20 dager. Er dette riktig?

Liten arbeidsgiver

Annonse
Annonse