Annonse

Spør juristene: Delvis friskmeldt

Spørsmål: Jeg har ett spørsmål vedrørende sykmeldingsgrad.

Når en arbeidstaker har vært 100% sykemeldt og skal tilbake i arbeid skriver legen at aktivitet er mulig ifra en gitt dato. I friskmeldingsplan pkt. 4.1 står det «kan delvis utføre arbeid fra og med til og med dato med en gitt %».

Slik jeg ser det, er det da 2 muligheter:

Annonse
Annonse