Annonse

Spør juristene: Disiplinærsanksjon

Spørsmål: Vi er en bedrift som driver arbeid på Kontinentalsokkelen i forbindelse med oljeutvinningen. En av de ansatte bor utenlands. Nå har vi behov for å diskutere med ham et spørsmål knyttet til arbeidsforholdet – forhold som kan utløse disiplinærsanksjoner og i verste fall oppsigelse. Siden han er på plattform og bor utenlands, vil det bli nokså kostbart å få ham innkalt til et møte. Kan vi avvikle det møtet pr. telefon?

Personalleder

Annonse
Annonse