Annonse

Spør juristene: Endring av arbeidsoppgaver

Spørsmål: Jeg er daglig leder for et selskap som bl.a. driver et motemagasin. Vi som så mange andre er utsatt for hard konkurranse fra bloggere og nettutgaver innen samme bransje – og ser derfor at vi av økonomiske hensyn er nødt å gjøre noe med staben. Vi har fremmet forslag om at journalistene må dra ut på oppdrag alene i større grad, og ta bildene selv uten å ha med seg fotograf. Ved presentasjon av dette forslaget har imidlertid mange av journalistene protestert. De hevder at dette ikke tilligger deres stilling, og at de derfor ikke kan pålegges slike oppgaver.

Annonse
Annonse