Annonse

Spør juristene: Ferie

Spørsmål: Jeg er en arbeidstager som inntil nylig trodde jeg fikk en ekstra ferieuke i år. Jeg har nemlig fylt 60 år i løpet av 2015; nærmere bestemt er min fødselsdag 1. september. Da jeg henvendte meg til arbeidsgiver for å prøve å bli enig om uttak av den ekstra 6. ferieuken, får jeg høre at dette har jeg ikke krav på fordi jeg hadde fødselsdag så sent på året. Har han rett i dette?

Skuffet arbeidstager

Annonse
Annonse