Annonse

Spør juristene: Ferieavvikling

Spørsmål: Jeg er ansatt i en klesbutikk. Jeg begynte i fjor høst og har følgelig ikke opparbeidet feriepenger for mer enn deler av opptjeningsåret 2014. Jeg hadde imidlertid tenkt meg å ha full ferie likevel. Da jeg henvendte meg til arbeidsgiver påstår hun at jeg ikke har krav på ferie og ville til nød gi meg 1 uke, senere utvidet til 2 uker i juni måned. Vilkåret var imidlertid at jeg også kunne ta 1 uke i juli, da jeg skal utenlands med mine foreldre. Pga. studier til høsten, sa jeg opp min stilling ved utløpet av juni.

Annonse
Annonse