Annonse

Spør juristene: Feriepenger

Spørsmål: Vi ble foreldre for første gang i 2. halvår i 2014. I den forbindelse ble det utbetalt foreldrepenger til begge foreldre i forbindelse med foreldrepermisjonen. Nå reises spørsmålet om vi har krav på feriepenger av dette.

Småbarnsforeldre

Annonse
Annonse