Annonse

Spør juristene: Feriepengeutbetaling

Spørsmål: Jeg er ansatt i en privat virksomhet. Når kan jeg kreve feriepengene utbetalt?

Arbeidstager

Svar: Du har krav på å få utbetalt feriepenger i god tid før ferien – senest 1 uke før den påbegynnes. Men hos de fleste arbeidsgivere som er organisert i arbeidsgiverforeninger praktiserer de fleste at feriepengene utbetales i juni, selv om ferien tas senere. Til gjengjeld vil man ikke bli trukket i lønn når ferien avvikles, enten dette skjer i juli eller august.

SBDL v/advokat Arvid R. Ødegård

 
Annonse
Annonse