Annonse

Spør juristene: Fireårs-regelen

Spørsmål: Jeg er HR-ansvarlig for en landsdekkende virksomhet som leverer tekniske tjenester til olje – og gassindustrien. Vi har gjennomgående en del vikarer og midlertidige ansatte på prosjekter. Nå har det kommet opp en sak med en midlertidig ansatt med en avtale som løper ut pr 1.12.2015. Den ansatte påstår å være fast ansatt med alminnelig stillingsvern etter den såkalte fireårs-regelen. Hun mener hun har vært ansatt i 4 år og 2 måneder. Når jeg har sjekket dette viser det seg at hun har hatt flere perioder med sykefravær.

Annonse
Annonse