Annonse

Spør juristene: Fri ved tilvenning

Spørsmål: I vår bedrift har vi praktisert å gi fri inntil 3 dager for tilvenning til barnehage for ansatte som har små barn. Nå har spørsmålet reist seg: Er det slik at ansatte med tvillinger har krav på flere dager?

Personalleder

Annonse
Annonse