Annonse

Spør juristene: Høstferie som «gikk i vasken»

Spørsmål: Jeg er en arbeidstager som tiltrådte nytt ansettelsesforhold 1. oktober d.å. Jeg hadde regnet med å kunne ta høstferie litt senere i måneden, alternativt i begynnelsen av november. Ny arbeidsgiver sier nei til dette og mener jeg ikke har krav på ferie når jeg begynner i ny stilling så sent på året. Har han rett?

Ny arbeidstager

Annonse
Annonse