Annonse

Spør juristene: Kan jeg gå på dagen?

Spørsmål: Jeg er en person som nettopp er blitt oppsagt fra mitt ansettelsesforhold. Bedriften går dårlig, og arbeidsgiver har måttet si opp flere ansatte, hvorav jeg altså er en av dem. Nylig har jeg fått meg ny jobb, men det betinger at jeg kan tiltre ansettelsesforholdet umiddelbart. Arbeidsgiver, som jeg fortsatt arbeider hos, har vært uvillig til å la meg gå allerede nå. Er jeg nødt til å fortsette i denne jobben ut oppsigelsestiden?

Frustrert arbeidstager

Annonse
Annonse