Annonse

Spør juristene: Konkurranseklausul

Spørsmål: Jeg er ansatt i en virksomhet, hvor jeg for en tid tilbake ble sagt opp. Ved ansettelsen, som var en stilling som krevde både høyere utdannelse og en viss yrkeserfaring på området, var det laget en konkurranseklausul. I denne sto det at jeg ikke kunne ta annet lønnet arbeid i virksomhet som drev konkurrerende aktivitet i et halvt år etter utløpet av oppsigelsestiden.

Annonse
Annonse