Annonse

Spør juristene: Lønnsøkning

Spørsmål: Kan vi unnlate å gi lønnsøkning til arbeidstakere med mye sykefravær?

Daglig leder 

Svar: Utgangspunktet er at arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett selv fastsetter hvilke kriterier som skal danne grunnlaget for lønnsjusteringer. Det ligger også innenfor styringsretten å fastsette hvorvidt lønnsøkning i det hele tatt skal gis. Dette innebærer at ingen som utgangspunkt har krav på lønnsøkning.

Annonse
Annonse