Annonse

Spør juristene: Nedbemanning

Spørsmål: Hei. Jeg har vært ansatt i en mindre, lokalavis i tre år. Jeg har imidlertid vært langtidssykemeldt etter en rideulykke. Perioden for sykepenger (52 uker) utløper nå i november. Bedriften skal sette i gang en nedbemanningsprosess. I den anledning har jeg mottatt varsel om at min stilling bortfaller og at jeg mest sannsynlig vil bli oppsagt. Min sjef har spurt om jeg er villig til å fratre uten oppsigelse, mot en sluttpakke på til sammen 3 måneders lønn. Dersom jeg blir friskmeldt skal jeg likevel få sluttvederlaget uten å måtte jobbe.

Annonse
Annonse