Annonse

Spør juristene: Permittering i ­oppsigelsestid

Spørsmål: Jeg er eier av en mindre bedrift som har slitt litt med ordreinngang i første halvår i år. Som følge av dette er noen ansatte sagt opp. Fortsatt har vi for lite å gjøre, så ikke engang den gjenværende arbeidsstokk kan beskjeftiges fullt ut. Det har derfor reist seg et spørsmål om jeg kan permittere noen av de ansatte. Kan noen av de oppsagte også permitteres?

Småbedriftseier

Annonse
Annonse