Annonse

Spør juristene: Rett til sykepenger

Spørsmål: En av våre ansatte (i full stilling) har en bijobb i en helt annen virksomhet. Nå har vedkommende vært så uheldig å skade seg i denne jobben og er helt arbeidsufør de nærmeste 2 månedene. Spørsmålet som har meldt seg for oss, er om han har rett til sykepenger fra oss i arbeidsgiverperioden. Det forkommer oss urimelig. Må vi betale dette?

Håndverksmester

Annonse
Annonse