Annonse

Spør juristene: Samarbeidsproblemer

Spørsmål: Jeg er styreleder i en legepraksis med syv leger og tre legesekretærer. Vi er organisert som et AS, og legesekretærene er ansatt i AS-et. Vi har hatt en personalkonflikt gående med en av sekretærene i et knapt år, og nå synes situasjonen helt fastlåst. Sekretæren viser misnøye når hun må jobbe overtid, og hun klager på for stor arbeidsmengde. Hun protesterer mot dette ved å gjøre desto mindre når hun er på jobb, hvilket går ut over de andre sekretærene. I tillegg slurver hun med arbeidsoppgavene, noe som går ut over både pasienter og medarbeidere.

Annonse
Annonse