Annonse

Spør juristene: Sommerferie

Spørsmål: Jeg er en arbeidstager som i år har ønske om å ha en lang sommerferie. Jeg har fått overført 2 uker fra foregående ferieår og har 5 ukers ferie. Da jeg tok opp spørsmålet om å avvikle ferien sammenhengende - dvs. 7 uker - møtte jeg motstand hos arbeidsgiveren. Kan jeg kreve å ta så lang sammenhengende ferie?

Ferielysten arbeidstager

Svar: Nei, du har ikke lovforankret krav på å avvikle mer enn 3 uker sammenhengende ferie. Ønsker du lengre ferie, kan dette kun skje etter avtale med arbeidsgiver.

Annonse
Annonse